Thông báo quan trọng về dịch COVID-19

Find your local Ford dealer [dealername] of [location]

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NHA TRANG

Giấy CNĐKDN: 4201649218, Ngày cấp lần 3: 08/10/2019
Cơ quan cấp: phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Nha Trang
Số 51, Đường Lê Hồng Phong
Tỉnh Khánh Hòa
Nha Trang

Thành Phố Nha Trang

Điện thoại: 02583 879 979 Email: [email protected]

Thông tin chi nhánh

  • Nha Trang

    Giấy CNĐKDN: 4201649218, Ngày cấp lần 3: 08/10/2019, Cơ quan cấp: phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư Nha Trang, Số 51, Đường Lê Hồng Phong, Tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, Thành Phố Nha Trang

    02583 879 979

Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NHA TRANG

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NHA TRANG