Những Chính Sách Chung

Chào mừng bạn tới thăm trang thông tin điện tử (website) của Nha Trang Ford (sau đây gọi là "Nha Trang Ford") tại địa chỉ Nha Trang Ford. Bạn hãy tin tưởng rằng chúng tôi luôn cố gắng hết mình để đảm bảo bí mật thông tin cá nhân của bạn. Lưu lượng và thể loại thông tin tiếp nhận phụ thuộc vào việc bạn sử dụng trang thông tin điện tử của chúng tôi như thế nào. Thông tin có thể sẽ được lưu lại và sử dụng để tăng cường hơn nữa quan hệ của chúng tôi với bạn. Mời bạn hãy dành ít phút đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu xem thông tin được sử dụng như thế nào và các biện pháp cụ thể mà Nha Trang Ford  áp dụng nhằm bảo vệ thông tin cá nhân cho bạn. Phần này nêu rõ các chính sách của Nha Trang Ford trong việc xử lí những thông tin mà chúng tôi nhận được từ bạn, thông qua việc bạn vào thăm trang thông tin điện tử Nha Trang Ford.


  • CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Xin vui lòng nhấn vào CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN.pdf để biết thêm về chính sách bảo mật thông tin cá nhân

  • CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Xin vui lòng nhấn vào CHÍNH SÁCH THANH TOÁN.pdf để biết thêm về chính sách thanh toán

  • CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN - VẬN CHUYỂN

Xin vui lòng nhấn vào CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN.pdf để biết thêm về chính sách giao nhận - vận chuyển

Các khuyến mãi của đại lý

Xem tất cả các chương trình khuyến mãi mới nhất của CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NHA TRANG

Tin tức

Xem tất cả các tin tức mới nhất từ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ NHA TRANG